Xin Wang Hong Kong Cafe

0
Fri, Sat, Eve of PH: 11:00 am - 04:00 am Mon to Thu: 11:00 am - 02:00 am Sun: 11:00 am - 03:00 am
Phone: +6562356480 Fax:
Send email to Xin Wang Hong Kong Cafe
View Events
Preview by gowebshots.com
www.xinwang.com.sg/Description

Xin Wang Hong Kong Cafe serves the traditional Hong Kong delights.Explorers who viewed Xin Wang Hong Kong Cafe also viewed

reviews
Singapore,Singapore
reviews
Singapore,Singapore
reviews
Singapore,Singapore
reviews
Singapore,Singapore

You recently Explored


You have Explored
Singapore
Singapore
reviews

Recommended for you
Singapore
reviews
Singapore
Singapore
reviews
Singapore
Singapore
reviews


Search Hotels in Singapore


Latest News


10 People spotted at Xin Wang Hong Kong Cafe


Best Fashion Deals in Singapore